Alpha

Alpha

Alpha (viết hoa Α, viết thường α, tiếng Hy Lạp: Αλφα) Chữ cái đầu tiên trong vần chữ cái Hy Lạp.

Alpha

Alpha

Trong thiên văn: (α) được dùng để chỉ ngôi sao sáng nhất trong mỗi chòm saọ, Theo thứ tự từ sáng đến kém sáng hơn, các sao được ký hiệu α (alpha), β (beta) (gama) δ (delta)… (trừ một vài ngoại lệ). Còn viết là anpha.