Ánh đất

Ánh đất

Ánh đất (tiếng Anh: earthshine) là khi Mặt Trăng có hình lưỡi liềm, phần tối của đĩa Mặt Trăng thường nhìn thấy lờ mờ. Điều đó là do phần này được ánh sáng phản chiếu của Trái Đất làm sáng lên. Ánh sáng lờ mờ của phần tối của đĩa Mặt Trăng đó được gọi là ánh đất và có màu tro.

Ánh đất

Ánh đất của Mặt Trăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *