Bắc Miện

Bắc Miện

Chòm Bác Miện (tiếng La Tinh: Corona Borealis) là chòm sao có hình một vòng tròn hở nằm giữa chòm Mục Phu (Bootes) và Vũ Tiên (Hercules). Sao sáng nhất của chòm này (α) đôi khi được gọi là “Margarita” – “Hạt Châu”.

Bắc Miện

Danh sách các sao trong chòm sao Corona Borealis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *