Bình Thắng, Bù Gia Mập

Bình Thắng, Bù Gia Mập

Bình Thắng là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được thành lập năm 1980, có diện tích 97 km², dân số năm 1999 là 8043 người, mật độ dân số đạt 83 người/km².

Bình Thắng là xã được chọn thí điểm triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Tuy vẫn còn thời gian để chính quyền và nhân dân hoàn thành các tiêu chí tiến tới đích. Thế nhưng vấn đề khó khăn nhất hiện nay của xã là thiếu quỹ đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng và nguồn vốn làm đường giao thông.

Đơn vị hành chính thuộc huyện Bù Gia Mập

Bình ThắngBù Gia MậpĐa KiaĐắk ƠĐức HạnhPhú Nghĩa (huyện lỵ tạm thời), Phú VănPhước Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *