Cấp sao bức xạ nhiệt

Cấp sao bức xạ nhiệt là cấp sao đặc trưng cho tổng bức xạ của sao, được xác định bằng nhiệt kế bức xạ và qua một quá trình hiệu chỉnh bức xạ nhiệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *