Cấp sao nhìn thấy

Cấp sao nhìn thấy là số đo đặc trưng cho độ rọi nhìn thấy của sao. Theo quy ước thì hai sao có độ rọi khác nhau 100 lần thì cấp sao khác nhau năm cấp. Với quy ước này thì hai sao khác nhau một cấp có độ rọi khác nhau 2,512 lần. Một cách tổng quát hai sao khác nhau n cấp có độ rọi khác nhau (2,512)n lần. Như vậy giữa độ rọi E1 và E2 của hai sao với cấp sao tương ứng là m1 và m2 có biểu thức liên hệ:

Cấp sao nhìn thấy

Với quy ước như trên, thì cấp sao có thể là một số lẻ, sao có độ rọi rất lớn có cấp sao âm.

Thí dụ sao Chức Nữ (sao sáng nhất bầu trời Bắc) có cấp sao là +0,1, sao Bắc Cực có cấp sao là +2,15, sao Thiên Lang (sao sáng nhất bầu trời) có cấp sao là -1,3. Bằng mắt thường ta có thể nhìn thấy các sao đến cấp sáu. Với ống nhòm ta có thể thấy các sao đến cấp 10 và với kính thiên văn thì có thể nhìn thấy các sao có cấp ngoài 20.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *