Category Archives: Thiên văn học

Anaxagoras

Anaxagoras

Anaxagoras (khoảng 500 – 428 TCN) là nhà triết học, toán học và thiên văn học cổ Hy Lạp, sinh ra tại thành […]

Anaximander

Anaximander

Anaximander (tiếng Hy Lạp: Ἀναξίμανδρος, Anaximandros; khoảng 610 – 546 TCN) Nhà khoa học cổ Hy Lạp thời tiền Socrates. Ông […]

Giovanni Domenico Cassini

Giovanni Domenico Cassini

Giovanni Domenico Cassini (8/6/1625 – 14/9/1712) Nhà thiên văn, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pari (từ 1669), sinh ở […]