Category Archives: Khoa học xã hội

Anaxagoras

Anaxagoras

Anaxagoras (khoảng 500 – 428 TCN) là nhà triết học, toán học và thiên văn học cổ Hy Lạp, sinh ra tại thành […]

Đoàn Nguyên Đức

Đoàn Nguyên Đức

Đoàn Nguyên Đức hay còn gọi với tên là Bầu Đức sinh năm 1962 tại Bình Định là doanh nhân Việt Nam, ông nổi […]