Đa Kia

Đa Kia

Đa Kia là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được thành lập năm 2008. Xã Đa Kia có diện tích 72,02 km², dân số năm 2008 là 8905 người, mật độ dân số đạt 124 người/km².

Chú thích

  1. Năm 2008 thành lập xã Phước Minh thuộc huyện Phước Long trên cơ sở điều chỉnh 6.532,71 ha diện tích tự nhiên và 7.430 nhân khẩu của xã Đa Kia (theo nghị định số 22/2008/NĐ-CP).

Đơn vị hành chính thuộc huyện Bù Gia Mập

Bình ThắngBù Gia MậpĐa KiaĐắk ƠĐức HạnhPhú Nghĩa (huyện lỵ tạm thời), Phú VănPhước Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *