Đắk Ơ

Đắk Ơ

Đak Ơ là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được thành lập năm 1997[1]. Xã Đak Ơ có diện tích 367,24 km², dân số năm 1997 là 4673 người, mật độ dân số đạt 13 người/km².

Đến năm 2016, Đắk Ơ còn 436 hộ nghèo với 1.939 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là 334 hộ, 1.528 người; hộ cận nghèo 185 với 871 người, trong đó đồng bào DTTS là 132 hộ, 680 người. Ông Nguyễn Bá Lương, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Nhìn chung, công tác giảm nghèo hằng năm của xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, số hộ nghèo phát sinh mỗi năm còn cao, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS chiếm phần lớn trong toàn xã… Đắk Ơ cũng là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất  tỉnh.

Đak Ơ là một xã biên giới với số hộ đồng bào dân tộc chiếm trên 35% với 1.217 hộ và số dân là 5.656 người, chủ yếu là người S’tiêng.

Chú thích

  1. Năm 1997 thành lập xã Bù Gia Mập thuộc huyện Phước Long trên cơ sở 23.276 ha diện tích tự nhiên và 4.001 nhân khẩu của xã Đak Ơ (theo nghị định số 119/1997/NĐ-CP).

Đơn vị hành chính thuộc huyện Bù Gia Mập

Bình ThắngBù Gia MậpĐa KiaĐắk ƠĐức HạnhPhú Nghĩa (huyện lỵ tạm thời), Phú VănPhước Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *