Địa chất môi tường

Địa chất môi trường

Hầu hết mọi người khi nghe thấy ai đó đề cập đến địa chất thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí của họ là người nào đó cầm một cái búa đá hay một ai đó khoan dầu. Và hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng còn rất nhiều điều trong lĩnh vực địa chất hơn thế. Địa chất là một nhánh của khoa học nghiên cứu về trái đất, vật chất của chúng hay các quá trình của chúng. Địa chất môi trường là một nhành của địa chất có liên quan đến sự tương tác giữa con người và môi trường địa chất. Địa chất môi trường cơ bản là một cách áp dụng các kiến thức về địa chất để xác định, khắc phục, và hi vọng ngăn chặn các vấn đề môi trường có thể xảy ra do kết quả hoạt động của con người.

Địa chất môi trường

Địa chất môi trường

Địa chất môi trường phải có một sự hiểu biết vững chắc không chỉ của những sự kiện địa chất hiện đang xảy ra mà còn cả những sự kiện địa chất lịch sử như động đất và lũ lụt trong quá khứ. Những hiểu biết này trong quá khứ là rất quan trọng vì chúng mang lại ý tưởng tốt hơn về những loại sự kiện địa chất sẽ lặp lại trong tương lai, với tần số ra sao và thiệt hại xảy ra do những sự kiện đó như thế nào. Điều này sẽ khác so với những gì nhà cổ sinh vật (người nghiên cứu hóa thạch) sẽ làm gì, bởi vì  địa chất môi trường sẽ quan tâm đến việc làm thế nào để quá khứ đang liên kết đến hiện tại.

Cũng như vậy, các nhà địa chất môi trường cũng có thể cố gắng bảo vệ con người khỏi các yếu tố môi trường ngoài tầm kiểm soát của họ (ví dụ như khuyên con người không xây dựng một ngôi nhà ở một vùng ngập lụt đang hoạt động). Địa chất môi trường nhìn chung là một lĩnh vực đang nghiên cứu và quan tâm rằng địa chất là gì, với nhiều khả năng hiện tượng xảy ra và nghiên cứu sự tương tác giữa con người với trái đất.

Địa chất môi trường

Địa chất môi trường

Tầm quan trọng của địa chất môi trường

Địa chất môi trường là một ngành cơ bản của khoa học, vì nó trực tiếp tác động đến con người trên hành tinh của chúng ta mỗi ngày. Nó đơn giản là không có cách nào để tránh môi trường xung quanh bạn.

Các quyết định mà mọi người, các doanh nghiệp và các chính phủ thực hiện liên quan đến môi trường và các về đề môi trường tác động đến vô số người, chứ không chỉ đơn thuần là những người đưa ra quyết định ban đầu. Các tác động của con người trên cả hai vấn đề tự nhiên và nhân tạo làm một mối quan tâm hết sức đáng kể và sự hiểu biết đúng đắn của các nhà khoa học đằng sau những vấn đề này càng quan trọng hơn.

Nguồn: https://wikitudien.com/dia-chat-moi-tuong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *