Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020 theo quy định mới nhất năm 2020? Nhận thưởng từ trúng giải sổ số, chương trình bốc thăm trúng thưởng sở hữu phải tính thuế TNCN không? Trúng thưởng bao nhiêu tiền thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Trúng giải bằng hiện vật có bị tính thuế TNCN không? thời khắc tính thuế TNCN từ trúng thưởng là lúc nào?

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN vắt năm cập nhật 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020

I. Quy định Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020

Theo Khoản 6, Khoản 9 và Khoản 10 Điều hai Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hành Luật Thuế Thu nhập tư nhân (TNCN) quy định cụ thể như sau:

1. Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020 – Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng là những khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới những hình thức sau đây:

a) Trúng thưởng xổ số do những tổ chức xổ số phát hành trả thưởng.

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mãi khi tham dự sắm bán hàng hóa, nhà sản xuất theo quy định của Luật thương mại.

c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.

đ) Trúng thưởng trong những trò chơi, cuộc thi có thưởng và những hình thức trúng thưởng khác do những công ty kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và những doanh nghiệp, cá nhân khác doanh nghiệp.

2. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của tư nhân nhận được từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối mang nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: 

cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và những loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong đơn vị cổ phần theo quy định của Luật công ty.

b) Đối có nhận quà tặng là phần vốn trong các công ty kinh tế, cơ sở vật chất buôn bán bao gồm: 

vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, cộng tác phố, tổ chức hợp danh, giao kèo hiệp tác buôn bán, vốn trong tổ chức cá nhân, cơ sở vật chất kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép xây dựng thương hiệu theo quy định của pháp luật hoặc đầy đủ hạ tầng kinh doanh nếu là công ty cá nhân, hạ tầng kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: 

quyền dùng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền mang đất; quyền sở hữu nhà, nói Anh chị em ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các Công trình vun đắp gắn liền với đất, đề cập cả Dự án xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối có nhận quà tặng là những tài sản khác phải đăng ký quyền với hoặc quyền sử dụng có cơ quan quản lý Nhà nước như:

ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, đề cập cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, nói cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

3. Thu nhập từ nhận thừa kế:

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của luật pháp về thừa kế, cụ thể như sau:

a) Đối sở hữu nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm:

cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái khoán, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và những dòng chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của tư nhân trong doanh nghiệp cổ phần theo quy định của Luật công ty.

b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các công ty kinh tế, hạ tầng buôn bán bao gồm:

vốn góp trong đơn vị bổn phận hữu hạn, cộng tác phố, doanh nghiệp hợp danh, hiệp đồng cộng tác kinh doanh; vốn trong công ty cá nhân, cơ sở vật chất kinh doanh của cá nhân; vốn trong những hiệp hội, quỹ được phép xây dựng thương hiệu theo quy định của pháp luật hoặc đầy đủ cơ sở kinh doanh nếu là đơn vị tư nhân, hạ tầng buôn bán của tư nhân.

c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm:

 quyền dùng đất; quyền tiêu dùng đất sở hữu tài sản gắn liền có đất; quyền có nhà, đề cập Các bạn ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và những Công trình xây dựng gắn liền có đất, nói cả Công trình vun đắp hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; những khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo chỉ dẫn tại điểm d, khoản một, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối có nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan điều hành Nhà nước như:

ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, nhắc cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, nhắc cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020

II. Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020 tính thuế như thế nào

Thuế TNCN phải nộp

Thu nhập tính thuế

Thuế suất 10

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng:

– Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần trị giá giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

– Trường hợp 1 giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình những căn cứ pháp lý chứng minh.

– Trường hợp không với căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân.

– Trường hợp tư nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng trị giá của các quà tặng.

Thu nhập tính thuế đối mang một số trò chơi sở hữu thưởng, cụ thể như sau:

a) Đối với trúng thưởng xổ số là rất nhiều giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản tầm giá nào.

b) Đối mang trúng thưởng khuyến mãi bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm giảm giá vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị phần tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ 1 khoản chi phí nào.

c) Đối sở hữu trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược là phần đông giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham dự nhận được chưa trừ bất cứ 1 khoản mức giá nào.

– Căn cứ xác định số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đã chi ra trong 1 cuộc chơi là hóa đơn đổi tiền cho khách (theo loại cố nhiên Quy chế điều hành tài chính đối sở hữu hoạt động buôn bán trò chơi với thưởng của Bộ Tài chính) và các hóa đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp kế toán hiện hành.

Riêng đối sở hữu hình thức trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy (jackpot), các quà tặng định kỳ cho khách may mắn và những hình thức như vậy khác thì thu nhập từ trúng thưởng là phần đông trị giá giải thưởng chưa trừ bất cứ 1 khoản mức giá nào khác.

d) Đối với trúng thưởng từ những trò chơi, cuộc thi với thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. giá trị tiền thưởng bằng hầu hết số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản giá bán nào.

– Thuế suất thuế thu nhập tư nhân đối mang thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần mang thuế suất là 10%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

– thời khắc xác định thu nhập tính thuế đối sở hữu thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020 

2. Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng:

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020, Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần trị giá tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. trị giá tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối có từng trường hợp, cụ thể như sau:

a) Đối sở hữu thừa kế, quà tặng là chứng khoán: trị giá tài sản nhận thừa kế là giá trị chứng khoán tại thời khắc đăng ký chuyển quyền với. Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán là phần trị giá tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng tính trên hồ hết những mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất cứ 1 khoản tầm giá nào. Cụ thể như sau:

a.1) Đối mang chứng khoán giao dịch trên Sở đàm phán chứng khoán: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở thương lượng chứng khoán tại thời khắc đăng ký quyền mang chứng khoán.

a.2) Đối sở hữu chứng khoán ko thuộc trường hợp trên: trị giá của chứng khoán được căn cứ vào trị giá sổ sách kế toán của doanh nghiệp phát hành chiếc chứng khoán đó tại thời khắc lập Báo cáo vốn đầu tư gần nhất theo quy định của luật pháp về kế toán trước thời khắc đăng ký quyền có chứng khoán

b) Đối sở hữu thừa kế, quà tặng là vốn góp trong những tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào trị giá sổ sách kế toán của tổ chức tại thời điểm sắp nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

c) Đối sở hữu tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản được xác định như sau:

c.1) Đối sở hữu bất động sản là giá trị quyền dùng đất thì phần trị giá quyền tiêu dùng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban quần chúng cấp thức giấc quy định tại thời điểm tư nhân làm giấy tờ đăng ký quyền tiêu dùng bất động sản.

c.2) Đối mang bất động sản là nhà và Công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan điều hành Nhà nước sở hữu thẩm quyền về phân mẫu trị giá nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức vun đắp căn bản do cơ quan điều hành Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, Dự án kiến trúc tại thời khắc làm giấy má đăng ký quyền có.

– Trường hợp ko xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban dân chúng cấp tỉnh quy định.

d) Đối mang thừa kế, quà tặng là những tài sản khác phải đăng ký quyền mang hoặc quyền dùng mang cơ quan quản lý Nhà nước: trị giá tài sản được xác định trên hạ tầng bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh giấc quy định tại thời khắc cá nhân khiến cho giấy tờ đăng ký quyền mang, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

– Thời khắc xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm tư nhân làm hồ sơ đăng ký quyền với, quyền dùng tài sản thừa kế, quà tặng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dụng và Cộng sự)

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/

reddit: https://reddit.com/user/accvietnam/

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *