Điện Biên

Điện Biên

Điện Biên là một tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc, miền Bắc Việt Nam có tiềm năng du lịch rất lớn trong lĩnh vực văn hóa – lịch sử. Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều di tích lịch sử có giá trị văn hóa, du lịch cao, nổi bất nhất là di tích Điện Biên Phủ và nhiều danh lam thắng cảnh gắn với nền văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em. Quần thể di tích này là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên, của Tây Bắc và của cả nước.

 Điện Biên

Điện Biên

Điện Biên còn có tiềm năng văn hóa phi vật thể, với 21 dân tộc anh em chung sống, mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng cùng nhiều hang động, nguồn nước khoáng và hồ nước tạo thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú. Với cánh đồng rộng lớn và diện tích đất đai màu mỡ, Điện Biên được coi là vựa lúa của vùng Tây Bắc. Trong tương lai, Điện Biên sẽ được được đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để trở thành nơi sản xuất lúa gạo chất lượng cao của cả nước để xuất khẩu.

Điện Biên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *