Đức Hạnh, Bù Gia Mập

Đức Hạnh, Bù Gia Mập

Đức Hạnh là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được thành lập năm 2007[1]. Xã Đức Hạnh có diện tích 44,2 km², dân số năm 2007 là 5381 người, mật độ dân số đạt 122 người/km².

Chú thích

  1. Năm 2007 thành lập xã Phú Văn thuộc huyện Phước Long trên cơ sở điều chỉnh 8.830 ha diện tích tự nhiên và 6.904 nhân khẩu của xã Đức Hạnh. (theo nghị định số 49/2007/NĐ-CP)

Đơn vị hành chính thuộc huyện Bù Gia Mập

Bình ThắngBù Gia MậpĐa KiaĐắk ƠĐức HạnhPhú Nghĩa (huyện lỵ tạm thời), Phú VănPhước Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *