Johann Elert Bode

Johann Elert Bode

Johann Elert Bode (19/1/1747 – 23/11/1826) Nhà thiên văn Đức. Sinh ở Hamburg, Đức, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Berlin, là giám đốc đài thiên văn Berlin từ 1786. 1772 đưa ra quy tắc tính khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt Trời (trước I.D. Tixius) mà hiện nay được gọi là “quy tắc Tixius – Bode” : Nếu như thứ tự các hành tinh từ Mặt Trời ra xa (Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa…) được viết theo các số tương ứng n = -∞, 0,1,2,3,4,5 thì khoảng cách tới Mặt Trời của chúng là A = (0,4 + 0,3 . 2n) đơn vị thiên văn. Ông đã cho xuất bản “Bản đồ bầu trời” (1778) có chứa 17240 ngôi sao, đề nghị đặt tên hành tinh phát hiện năm 1781 là Sao Thiên Vương. Ông còn là viện sĩ của các Viện Hàn lâm Khoa học Petecbua, Stocholm, Copenhagen và Gettingen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *