Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi (1380-1442), quê quán tại Hải Dương, ông còn có hiệu là Ức Trai, là một trong 14 anh hùng dân tộc của Việt Nam.

Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều đại nhà Hồ, sau khi có binh biến thì ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Nguyễn Trãi được tin tưởng giao cho vai trò soạn thảo các văn thư. Ông cũng có những diệu kế độc đáo nhằm tuyên truyền cho khởi nghĩa Lam Sơn. Điển hình như việc dùng mực có trộn mỡ viết chữ lên thân cây, để kiến ăn tạo thành chữ trên lá, rồi những chiếc lá này sẽ theo dòng nước chảy đi các nơi.

Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Sau nhiều năm phục vụ triều đình họ Lê, Nguyễn Trãi nghỉ hưu trí tại Côn Sơn vào năm 1438. Đến năm 1442, ông bị khép tội mưu sát vua Lê Thái Tông, sau đó bị tru di tam tộc. Ngay sau đó, toàn bộ những tác phẩm văn học của ông đều bị cấm và tiêu hủy. 22 năm sau, gia đình ông mới được giải oan.

Những tác phẩm để đời của Nguyễn Trãi như Bình Ngô đại cáo, Dư địa chí, Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập,…