Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm: 75×150, 40x 80,50×100, 60×120, 30×60