Thép hộp 25×50, sắt hộp 25×50, Báo giá thép hộp 25×50

    Báo giá thép hộp 25×50 mới nhất theo quy cách

    Tiêu chuẩn: TCVN, Nhật JIS, Mỹ AMTS…

    Độ dày thép: 8 dem, 9 dem, 1ly, 1,1 ly, 1,2 ly, 1,4 ly, 1,8 ly và 2 ly

    Có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ từ nhà sản xuất

    Chiều dài: 6 mét/cây – nhận đặt hàng cắt theo yêu cầu