Tag Archives: Anh hùng dân tộc Việt Nam

Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi (1380-1442), quê quán tại Hải Dương, ông còn có hiệu là Ức Trai, là một trong 14 anh hùng […]