Tag Archives: Các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á […]

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ hay Mỹ có tên đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States of America viết tắt là U.S hoặc USA) […]