Thiên Hậu (chòm sao)

Thiên Hậu (chòm sao)

Chòm sao Thiên Hậu (tiếng La Tinh: Cassiopeia) là chòm sao khá quen thuộc ở thiên cầu Bắc gồm năm sao chính (α, β, γ, η) khá sáng có dạng chữ M. Sao α là một sao biến quang không tuần hoàn và với biên độ bé. Theo chuyện thần thoại thì Thiên Hậu là mẹ của Tiên Nữ (Andromeda)… Người ta có thể dùng chòm Thiên Hậu làm chuẩn để tìm được sao Bắc Cực.

Thiên Hậu (chòm sao)

Danh sách các sao trong chòm sao Cassiopeia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *