Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020. Thuế trị giá gia nâng cao (GTGT hay còn gọi là VAT) là thuế tính trên trị giá tăng thêm của hàng hóa, nhà cung cấp nảy sinh trong công đoạn trong khoảng phân phối, lưu thông đến tiêu dùng. VAT là 1 mẫu thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020 người dùng là người rút cục chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người thay thế người tiêu dùng thực hành trách nhiệm nộp thuế cho nhà nước. Do VAT sở hữu mục đích là 1 khoản thuế đối với việc tiêu thụ, cho nên hàng xuất khẩu thường không phải chịu thuế VAT hoặc phương pháp khác, VAT đối mang người xuất khẩu được hoàn lại.

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Trọn Gói Chuyên Nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế tại Tphcm

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020

I. Thông tin căn bản về Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020

a, Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế GTGT hay còn gọi là thuế VAT. Đây là cái thuế gián thu và tính trên trị giá nâng cao thêm của hàng hóa, dịch vụ nảy sinh trong khoảng giai đoạn sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người dùng.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, những cơ sở kinh doanh là đối tượng nộp thuế GTGT không những thế về thực chất người chịu thuế GTGT chính là người dùng rốt cuộc.

Căn cứ theo danh sách hàng hóa, nhà cung cấp quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế GTGT được tính là 10% trị giá hàng hóa, dịch vụ.

B, Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020 là gì?

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020 là việc ngân sách nhà nước trả lại cho tổ chức số tiền thuế VAT đầu vào đã trả khi sắm hàng hóa – nhà sản xuất mà chưa được khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa – nhà sản xuất đó ko thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. bản tính của việc hoàn thuế giá trị gia tăng là nhà nước hoàn trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

Theo chế độ pháp luật Việt Nam hiện hành có 2 bí quyết tính thuế GTGT:

 • Tính thuế trị giá gia tăng theo phương pháp khấu trừ
 • Tính thuế giá trị gia tăng theo cách thức trực tiếp

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020

II. Một số quy định về Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020

 

 • Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, quy định về thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Theo ấy hầu hết các tổ chức dù đang kê khai và nộp thuế theo tháng hay quý đều được lùi thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng.
 • Nghị quyết số 94/2019/QH14 quy định đối tượng được xử lý nợ là đối tượng nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp nảy sinh trước ngày 01/07/2020 và không còn khả năng nộp ngân sách thì được xử lý nợ theo quy định.

III. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020

1. Đối tượng được Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC và bắt đầu mang hiệu lực bắt đầu từ 01/7/2016.

a. các cơ sở vật chất kinh doanh nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ

Nếu thuế GTGT đầu vào của những cơ sở vật chất kinh doanh chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Kể từ tháng hoặc quý trước tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào và chưa được khấu trừ hết, đồng thời các hạ tầng kinh doanh đã khấu trừ lũy kế ít ra 12 tháng hoặc 4 quý mà vẫn chưa được khấu trừ hết thì cơ sở vật chất kinh doanh sẽ được hoàn thuế.

b. hạ tầng buôn bán mới có mặt trên thị trường từ Công trình đầu cơ đã đăng ký kinh doanh

Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ, hoặc Dự án kiếm tìm dò la và tăng trưởng mỏ dầu khí đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, ví như thời gian đầu cơ trong khoảng một năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho đầu tư theo từng năm.

Trường hợp, ví như số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ tậu vào dùng cho đầu cơ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

c. Hoàn thuế GTGT đối sở hữu Công trình đầu tư

Khi cơ sở vật chất kinh doanh đang hoạt động thông thường và đăng ký nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ sở hữu nảy sinh Dự án đầu cơ mới (trừ trường hợp Dự án đầu tư vun đắp nhà để bán) cộng tỉnh giấc, đô thị, đang trong giai đoạn đầu cơ thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối sở hữu Công trình đầu cơ và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của Công trình đầu cơ để bù trừ sở hữu việc kê khai thuế GTGT của hoạt động phân phối kinh doanh đang thực hiện.

Trường hợp trong kỳ kê khai, hạ tầng buôn bán mang số thuế GTGT đầu vào của hoạt động cung ứng buôn bán chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của Công trình đầu cơ mới thì cơ sở buôn bán được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản một và khoản 3 Điều này theo quy định.

d. Hoàn thuế GTGT đối sở hữu hàng hóa, nhà cung cấp xuất khẩu

Trong kỳ, hạ tầng kinh doanh với hàng hóa, nhà cung cấp xuất khẩu ví như GTGT đầu vào chưa được khấu trừ trong khoảng 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT luôn theo tháng hoặc quý đó. Trường hợp trong kỳ, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ dưới 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

2. Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC, điều kiện chung để tất cả những công ty, hạ tầng kinh doanh được hoàn thuế bao gồm:

 • Cơ sở buôn bán đăng ký nộp thuế theo cách khấu trừ
 • Doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu cơ và đã được cấp giấy chứng thực trong khoảng cơ quan sở hữu thẩm quyền.
 • Sở hữu con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Lập và lưu trữ phần nhiều chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
 • Có tiền gửi tại nhà băng theo mã số thuế của hạ tầng buôn bán.

3. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020 bao gồm

Theo quy định tại Điều 1, Khoản 17 Luật điều hành thuế số 21/2012/QH13, thủ tục hoàn thuế bao gồm:

 • Văn bản đề xuất hoàn thuế;
 • Các tài liệu liên quan tới đề xuất hoàn thuế gồm có: Văn bản hoàn thuế theo cái 01/ĐNHT; gần như những Tờ khai thuế GTGT hàng tháng (photo); Lập Bảng kê phần nhiều các hóa đơn to hơn 20 triệu giao dịch thanh toán qua nhà băng.

Trong trường hợp đối sở hữu Công trình đầu cơ, ngoài giấy yêu cầu như bình thường, thì chủ đầu tư cần chuẩn bị:

 • Tờ khai thuế GTGT dành cho Dự án đầu tư theo dòng số 02/GTGT;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng trong khoảng hàng hóa nhà cung cấp tìm vào theo chiếc số 01-2/GTGT.

4. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020

Quy trình Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020 được chỉ dẫn cụ thể tại Thông tư 156/2013/TT-BTC. Bao gồm các bước căn bản sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ hoàn thuế (đầy đủ theo thông tin tại phần 3)

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Qua hình thức trực tiếp hoặc online, người nộp thuế mang phận sự gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ thuế quan quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan với thẩm quyền hoàn thuế.

Bước 3: Xử lý đề xuất hoàn thuế

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước gửi ngân khố nhà nước đồng cấp.

Thời hạn khắc phục hoàn thuế trong bao lâu?

 • Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cập nhật 2020Đối có giấy má thuộc diện hoàn thuế trước – rà soát sau:
 • Với những giấy tờ hoàn thiện và đạt bắt buộc, chỉ cần khoảng ko quá 6 ngày khiến cho việc (kể trong khoảng ngày nhận đủ hồ sơ) Cơ thuế quan (CQT) sẽ ban hành hình định hoàn thuế.
 • Với các hồ sơ chưa đầy đủ và thủ tục ko đúng yêu cầu, chưa đủ thông tin để công nhận trong vòng 3 ngày làm cho việc diễn ra từ ngày nhận giấy má, cơ thuế quan sẽ gửi thông báo cho người nộp thuế.
 • Đối với hồ sơ thuộc diện rà soát trước – hoàn thuế sau:
 • CQT thực hiện rà soát tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn ko quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
 • Trong vòng 3 ngày làm việc, nhắc kể từ nhận được Lệnh hoàn trả, ngân khố Nhà nước cấp tỉnh giấc sẽ có trách nhiệm chi trả lại tiền cho người nộp thuế.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Website: https://congtyaccvietnam.com/ –  blogspot accvietnam

Hotline : 0938 830 883 (Mr Dụng)

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *