Tycho Brahe

Tycho Brahe

Tycho Brahe (14/12/1546 – 24/10/1601) Nhà thiên văn Đan Mạch sinh ra trong một gia đình quý tộc. Từ nhỏ đã thích thiên văn. Năm 1562 học đại học Leipsig. Từ 1563 ông bất đầu quan sát thiên văn. Những năm 1566 – 1570 ông sang Đức tiếp xúc với các nhà thiên văn và hoá học. Tháng 11 năm 1572, trở về Đan Mạch quan sát sao mới trong chòm Thiên Hậu, xác định thị sai của sao này và thấy no ở rất xa (hiện nay ta biết sao ấy là một sao siêu mới trong thiên hà của chúng ta).

Năm 1575, ông bắt đầu cho xây dựng đài thiên văn ở Uraniborg với nhiều dụng cụ đa dạng trong đó có vòng đo góc một phần tư và kính lục phân cho phép đo khoảng cách góc giữa các thiên thể. Với vòng đo góc bán kính 2m, ông đã đạt được độ chính xác 1/6 phút góc. Ông đã quan trắc các sao, các hành tinh và sao chổi hơn 20 năm ở Uraniborg, đã phát hiện sự bình động hàng năm của Mặt Trăng, lập bảng khúc xạ ánh sáng trong khí quyển và tính được ảnh hưởng của khúc xạ đến vị trí các thiên thể trên bầu trời. Dựa vào kết quả nhiều năm quan sát ông đã lập được danh mục 788 ngôi sao có tọa độ khá chính xác, xác định được trị số tiến động hàng năm là 51’. Các công trình của Brahe đặt cơ sở cho thiên văn đo lường chính xác hiện đại.

Brahe đã quan sát Sao Hỏa trong 16 năm và các số liệu quan sát này đã giúp cho người giúp việc của ông là Kepler phát minh ra các định luật chuyển động của các hành tinh. Những năm cuối đời Brahe sống và làm việc ở Praha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *