Vần lưng

Vần lưng còn gọi là yêu vận. Là vần được gieo vào giữa dòng thơ. Ví dụ:

– Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa

Một buổi trưa nắng dài bãi cát

(Tố Hữu, Mẹ Tơm)

– Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

(Nguyễn Bính, Tương tư)

 

Vần lưng là một hiện tượng đặc biệt của vần luật Việt Nam, tạo nên tính chất giàu nhạc điệu của tiếng Việt và câu thơ Việt Nam.

Bài viết liên quan